Tag - Vidaus auditorių asociacija

VAA prisideda prie jaunosios kartos vidaus auditorių švietimo

Vidaus auditorių asociacijos Partnerystės ir komunikacijos komiteto iniciatyva vyksta glaudus bendradarbiavimas su universitetais palaikant ryšius su akademiniu jaunimu. Šio bendradarbiavimo tikslas − skatinti studentų domėjimąsi vidaus auditoriaus profesija, kuo išsamiau...

Kviečiame registruotis į VAA narių virtualų susitikimą Lietuvos banke

Lietuvos bankas yra centrinis šalies bankas, kurio misija – kurti naudą visuomenei siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros. Lietuvos banko vizija – pažangus, iniciatyvus ir atviras Eurosistemos centrinis bankas. Šią...

Kviečiame susipažinti su nauju IIA leidiniu OnRisk 2021

Kviečiame paskaityti naująjį Tarptautinio vidaus auditorių instituto leidinį „OnRisk 2021“, pateikiantį visapusišką rizikos vaizdą bei apibendrinantį valdybų narių, vadovų ir vidaus auditorių įžvalgas. Dokumentą rasite čia.

Kviečiame registruotis į VAA narių susitikimą LTG!

AB „Lietuvos geležinkeliai" yra valstybės valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti  valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai", jos tiesiogiai valdomos aštuonios bendrovės, 2...

Kviečiame registruotis į konferenciją SIGNALS 2020

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, aukščiausioji audito institucija, kviečia į ketvirtąją tarptautinę valstybės tvarios plėtros konferenciją SIGNALS 2020. Detalesnę informaciją apie konferenciją, programą ir registraciją rasite čia.  

Kviečiame registruotis į IIA tarptautinę metinę virtualią konferenciją

Kviečiame registruotis į metinę lapkričio 2-4 dienomis vykstančią viduas auditorių globalią virtualią konferenciją. Visų sričių ir įvairiausios patirties vidaus auditoriai turės galimybę sužinoti naujausias tendencijas, užmegsti ryšius su kolegomis ir...

Kviečiame VAA narius įsitraukti į virtualius susitikimus bendrovėse!

Mieli Vidaus audito asociacijos nariai, tikime, kad dauguma iš jūsų yra išsiilgę bendravimo ir tarpusavio komunikacijos, todėl asociacijos valdyba siūlo ir kviečia visus VAA narius surengti ir aktyviai dalyvauti virtualiuose susitikimuose...