Gegužė – vidaus audito žinomumo mėnuo

Mieli VAA nariai,

Tradiciškai gegužę švenčiamas tarptautinis vidaus audito žinomumo mėnuo, kai kviečiame skleisti žinią apie vidaus auditoriaus profesijos svarbą ir vertę, kurią vidaus auditorius gali sukurti savo klientui – organizacijai.

Minėdami šią progą norime pasidžiaugti tuo, kokias galimybes atveria buvimas vidaus auditoriumi ir dalyvavimas Vidaus auditorių asociacijos veikloje.

Vidaus auditoriams tenkančios užduotys reikalauja nuolatinio tobulėjimo. Kiekvienos užduoties metu turime įrodyti savo profesionalumą.

Esame tie, kuriems reikia begalės kompetencijų, nes mūsų veiklos sričių vandenynai yra beribiai – valdysena, rizikų, veiklos tęstinumo ir informacinių technologijų valdymas, strategija, finansų apskaita, atitiktis, aplinkosauga, socialinė atsakomybė, informacijos ir asmens duomenų apsauga – tai tik nedidelė dalis to, ką aprėpiame. Pasirinkus šį profesinį kelią tenka įgyti ir nuolatos tobulinti tokias asmenines savybes kaip lyderystė, vadovavimas, bendradarbiavimas, mentorystė, strateginis mąstymas, objektyvumas, nešališkumas, diplomatiškumas, profesionalumas ir etika. Šios savybės yra tai, ko iš mūsų tikisi klientai.

Vidaus auditoriaus profesinė sėkmė priklauso nuo to, kiek jis geba atliepti klientų lūkesčius, kiek yra inovatyvus, įžvalgus ir greitas, kad padėtų organizacijai valdyti rizikas ir užtikrinti, kad jos užsibrėžti tikslai būtų pasiekti.

Aplinkos kaitos dinamika diktuoja vidaus auditoriui reikalingų kompetencijų didinimo spartesnį tempą. Kompetencijų ugdymas turi būti nenutrūkstamas ir kryptingas. Kuo mažiau narių vidaus audito komandoje, tuo daugiau kompetencijų, žinių ir įgūdžių turi turėti kiekvienas jos narys. Tačiau dažnai vidaus audito kompetencijų ugdymo sprendimus riboja tam skiriamas biudžetas. Ką daryti, kai resursai yra riboti, o kompetencijų trūkumas akivaizdus tiek vidaus auditui, tiek jo klientui? Visada verta iš pradžių išnaudoti mažesnio biudžeto reikalaujančius būdus, pvz., saviugda, pasidalijimas patirtimi komandoje ir įsitraukimas į Vidaus auditorių asociacijos veiklą.

Vidaus auditoriai visada noriai dalijasi savo žiniomis, patirtimi ir praktika, todėl kviečiame naudotis narystės Vidaus auditorių asociacijoje galimybėmis plečiant akiratį ir ugdant savo kompetencijas bendraminčių, mylinčių savo profesiją, gretose.

Nesvarbu, kad kartais būna sunku, bet tai mus stiprina. Švęskime tarptautinį vidaus audito žinomumo mėnesį, didžiuokimės savo profesija ir skleiskime žinią apie vidaus auditą kaip apie aukštų profesionalumo standartų puoselėtoją.

 

VAA Valdyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

X