Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip įstoti į Vidaus auditorių asociaciją, rasite skyriuje Narystė.

Mokymų dalyviams suteikiamas 1 CPE kreditas už 50 min mokymų trukmės. CPE suteikimas patvirtinamas Vidaus auditorių asociacijos išduodamais dalyvavimo mokymuose pažymėjimais.

CIA sertifikavimo organizatorius – Tarptautinis vidaus auditorių institutas (IIA). Lietuvos vidaus auditorių asociacija šiame procese nedalyvauja.

Kandidatas, siekiantis įgyti CIA, turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir pateikti prašymą IIA: pildoma nustatyta forma, pridedami pagrindžiantys dokumentai, kt.. Kai prašymas yra patvirtintas, galima registruotis egzaminui. Egzaminas laikomas Lietuvoje, Vilniuje esančiame egzaminavimo centre (konkretus adresas nurodomas registruojantis). Datą ir laiką galima rinktis laisvai, jis priklauso tik nuo centro užimtumo.

Pilna informacija: https://www.theiia.org/en/content/certifications/certification-candidate-handbook/

Kandidatai CIA egzaminams ruošiasi savarankiškai. IIA siūlo ruoštis naudojant jų paruoštą medžiagą.

Tiems, kurie turi įgiję Tarptautinio vidaus auditorių instituto (IIA) išduotus sertifikatus (CIA, CRMA, CGAP, kt.), kvalifikacijos kėlimas yra privalomas. Reikalavimus šių sertifikatų turėtojams nustato IIA, privalomų surinkti kreditų (CPE) skaičius priklauso nuo sertifikato rūšies, pvz. CIA turėtojams – 40 CPE per metus, CRMA turėtojams – 20 CPE per metus. Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. tarptautinių sertifikatų turėtojai privalo deklaruoti kvalifikacijos kėlimo reikalavimų atitikimą Institutui.

Detalesnė informacija apie kvalifikacijos kėlimo reikalavimus čia.

Asmenims, turintiems Vidaus auditorių asociacijos išduotą pažymėjimą („lietuvišką“), kvalifikacijos kėlimas yra ne privalomas, o rekomenduojamas.

Narys, nutaręs išstoti iš Asociacijos, apie tai privalo raštu pranešti Asociacijos valdybos pirmininkui el. paštu info@vaa.lt.  Jeigu narys neturi jokių neįvykdytų prievolių Asociacijai, Asociacijos valdybos pirmininkas informuoja narį apie jo pašalinimą iš Asociacijos narių sąrašo. Jeigu narys turi neįvykdytų prievolių Asociacijai, Asociacijos valdybos pirmininkas informuoja narį apie jo pašalinimą iš Asociacijos narių sąrašo ir kartu nurodo atsiskaitymo su Asociacija tvarką ir terminus. Visos Asociacijos nario teisės pasibaigia pašalinimo iš Asociacijos narių sąrašo dieną.