Pranešimas apie pokyčius VAA Valdyboje

Pranešimas apie pokyčius VAA Valdyboje

Gerbiami VAA nariai,

 

Informuojame, kad keičiasi VAA Valdybos sudėtis. Atsistatydinus Valdybos pirmininkei Nomedai Patackienei naująja VAA Valdybos pirmininke išrinkta Rasa Kislovskienė.

 

Dėkojame Nomedai už laiką, skirtą Asociacijos labui, įgyvendintas idėjas ir iniciatyvas. Linkime naujų horizontų, bet neatsisveikiname, nes Nomeda ir toliau lieka VAA narių gretose.

 

Sveikiname Rasą ir linkime  energijos bei įkvėpimo, kurio pakaktų įgyvendinti visas idėjas!

 

Primename, kad skatiname VAA narių savanorystę. Galite prisidėti prie VAA veiklos teikdami pasiūlymus ir naujas iniciatyvas, besidalindami sukaupta patirtimi. VAA interneto svetainės erdvė yra atvira VAA narių publikacijoms.

Bendraukime, palaikykime ryšį, dalinkimės patirtimi ir populiarinkime savo profesiją.

 

 

VAA Valdyba.

Pasidalinti