Kvalifikaciniai mokymai

Vidaus auditorių asociacija organizuoja 6 dienų kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus, kurie yra rengiami pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų programą.

VAA organizuojamų vidaus auditorių mokymų tikslas – padėti suprasti vidaus audito teorijos, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, valdysenos, vidaus audito planavimo, atlikimo, ataskaitų ruošimo pagrindus tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuose, susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto standartų bei Etikos kodekso reikalavimais ir pasirengti baigiamajam testui.

Mokymų metu dėstomos temos:

  • Tarptautiniai vidaus audito profesinės praktikos standartai ir Etikos kodeksas
  • Kontrolės, rizikų valdymo ir valdysenos sistema
  • Vidaus audito veiklos specifika įvairiuose sektoriuose
  • Vidaus audito veiklos planavimas ir atlikimas
  • Apgavysčių rizika
  • IT auditas
  • Vidaus auditų tipai: veiklos, valdymo, projektų, atitikties ir kiti auditai

Mokymų metu pristatoma teorinė medžiaga, atvejo analizės, atliekamos užduotys grupėse, diskutuojama tarp dalyvių. Temas pristato lektoriai praktikai, savo sričių profesionalai.

Vidaus auditoriaus pažymėjimas

Išklausius kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų programą yra laikomas baigiamasis testas. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas kursų baigimo pažymėjimas, kurio įteikimas patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą.

Mokymų trukmė: 48 akademinės valandos, 6 darbo dienos, dvi savaites iš eilės po tris dienas nuo antradienio iki ketvirtadienio, nuo 8.30 val. iki 16.30 val.

Testo laikymas: testas laikomas nuotoliniu būdu. Nelankius mokymų – testo laikyti nėra galimybės. Neišlaikius iš pirmo karto, testą galima perlaikyti dar 2 kartus (sumokėjus papildomą mokestį).

Mokymų vieta: nuotoliniu būdu, Microsoft Teams platforma.

Mokymų kaina: mokymų ir baigiamojo testo kaina –  800 Eur VAA nariams ir 900 Eur ne nariams.

Testo perlaikymas – 80 Eur VAA nariams ir 90 Eur ne nariams.

Vieta mokymuose garantuojama tik sumokėjus pilną sumą per nurodytą terminą (kitu atveju registracija atšaukiama).

Mokymų kurso medžiaga dalyviams pateikiama po mokymų (metodinė medžiaga atskirai neparduodama).

Mokymų datos 2024 metais:

2024 m. balandžio mėn.  16, 17, 18, 23, 24, 25 dienomis.

Baigiamojo testo laikymas – 2024 m. gegužės mėn. 15 d.

Apmokėjimo tvarka:

Kai gausite mūsų patvirtinimą, jog esate įtraukti į grupės dalyvių sąrašą, kartu pateiksime instrukcijas ir dokumentus reikalingus mokėjimo atlikimui.

Apmokėjimas mokymams turi būti atliktas per 30 k.d. nuo registracijos patvirtinimo dienos (neatlikus mokėjimo per nurodytą terminą registracija bus atšaukta).

Jei registracijos dieną iki mokymų liko mažiau nei 30 k.d. apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau nei prieš 14 k. d. iki numatytos mokymų datos pradžios (neatlikus mokėjimo per nurodytą terminą registracija bus atšaukta).

Jei turite klausimų – rašykite kvalifikaciniai@vaa.lt

Vidaus auditoriaus pažymėjimas (suteikiamas Vidaus auditorių asociacijos) nėra tapatus CIA®

Tarptautinis vidaus auditorių institutas, JAV / The Institute of Internal Auditors (IIA), USA (įsteigtas 1941 m.) Vidaus auditorių asociacija (VAA), oficialus IIA skyrius Lietuvoje nuo 2000 metų
Certified Internal Auditor® (CIA®) – Sertifikuotas vidaus auditorius ® Pažymėjimas, kad išklausė VAA organizuotus mokymus apie vidaus auditą, atitiktį, rizikų valdymą, vidaus kontrolę bei IT auditus.

CIA® – vienintelis  visame pasaulyje pripažįstamas vidaus audito sertifikatas, įrodantis turimas žinias, įgūdžius ir kompetenciją, kad būtų galima efektyviai atlikti profesines pareigas atliekant bet kokį vidaus auditą bet kurioje pasaulio vietoje. Pasaulyje yra apie aktyvių 170 000 CIA auditorių iš daugiau nei 170 šalių.

 

Sertifikavimo įgijimas yra profesionalumo apibrėžimas.

 

Yra šie specializuoti vidaus audito funkcijos  sertifikatai, atpažįstami visame pasaulyje:

–        CIA® – Certified Internal Auditor ®

–        CRMA® – Certification in Risk Management Assurance®

–        Internal Audit Practitioner

Pažymėjimas – atsižvelgiant į tai, jog CIA laikymui reikalauja nemažai laiko (3 egzaminai) bei  finansinių resursų, vyksta ENG kalba, VAA yra priėmus sprendimą parengti bendro pobūdžio mokomąją programą, kuri būtų skirta skleisti gerąją praktiką apie vidaus audito profesiją, standartus, valdyseną, rizikų valdymą, vidaus kontrolę, skirtingo tipo vidaus auditus (atitikties, IT, veiklos ir kt.) įvairiuose sektoriuose (privatus, viešasis). Ši mokomoji programa yra pritaikyta Lietuvos teisinei bazei.

 

Išduodamas pažymėjimas parodo, jog buvo išklausyta 48 ak.val. (praeityje, iki 2020 m. – 80 ak.val.) ir patvirtina asmens žinias, įgytas mokantis pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą vidaus auditorių mokymo programą, konsultuoti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo klausimais, organizuoti vidaus auditorių grupės, vidaus audito tarnybos veiklą.

 

Nors praeityje pavadinime  buvo naudojamas žodis „Sertifikatas“, tačiau VAA išduodamas pažymėjimas nėra ir niekada nebuvo tapatus Sertifikuotam vidaus auditoriui (CIA®)

SVARBU – net registruojantis bet kuriam iš aukščiau nurodytų sertifikatų laikymui yra keliami gana aukšti minimalūs profesiniai, patirties, kvalifikaciniai reikalavimai. SVARBU – VAA mokymų programos klausytojams nėra keliami jokie minimalūs profesiniai, patirties, kvalifikaciniai reikalavimai.