Vidaus auditorių asociacija vieną kartą per metus arba pagal esamą poreikį organizuoja kvalifikacinius vidaus auditorių mokymus, kurie yra rengiami pagal Vidaus auditorių asociacijos valdybos patvirtintą kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų programą.

 Kvalfikacinių vidaus auditorių mokymų tikslas – padėti įsisavinti teorines žinias, kaip atlikti vidaus auditus, teikti konsultacines paslaugas organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės organizavimo klausimais, organizuoti vidaus audito padalinio darbą. Šių mokymų pagrindas yra Tarptautiniai Vidaus audito profesinės praktikos standartai bei Etikos kodeksas.

Mokymų metu dėstomos pagrindinės temos:

 • Tarptautiniai Vidaus audito profesinės praktikos standartai ir jų praktinis taikymas;
 • Vidaus audito Etikos kodeksas;
 • Vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas;
 • Vidaus audito atlikimo etapai ir technikos;
 • Vidaus kontrolės sistema ir jos vertinimas;
 • Rizikos ir jų valdymas;
 • Apgavysčių ir sukčiavimo rizikos nustatymo technikos;
 • Informacinių technologijų auditas;
 • Vidaus audito organizavimas ir veiklos specifika viešajame sektoriuje, bankuose, draudimo bei finansų įmonėse.

Temas pristato lektoriai praktikai, todėl mokymų metu pateikiama daug praktinių pavyzdžių bei užduočių.

Vidaus auditoriaus pažymėjimas

Po vidaus auditorių mokymų yra laikomas baigiamasis egzaminas (testo pagrindu). Siekiant sėkmingai išlaikyti egzaminą, būtinas minimalus teisingų atsakymų skaičius yra 75 balai iš 100. Visi testo klausimai yra uždaro tipo.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą įteikiamas nustatytos formos vidaus auditoriaus pažymėjimas, kurio įteikimas patvirtina, jog asmuo:

 • išklausė 80 val. kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų kursą ir sėkmingai išlaikė egzaminą;
 • įsisavino teorines žinias, kaip atlikti vidaus auditus, teikti konsultacines paslaugas organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės organizavimo klausimais, organizuoti vidaus audito padalinio darbą;
 • pasirengęs laikytis Tarptautinių Vidaus audito profesinės praktikos standartų reikalavimų ir vidaus auditoriaus Etikos kodekso normų.

Vidaus auditorių pažymėjimas yra pripažintas Lietuvoje ir vertinamas darbdavių (tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus).

Mokymų trukmė

Mokymai yra dviejų dalių. Kiekvienos dalies trukmė – 40 akademinių valandų (vyksta 5 darbo dienas, nuo 8.30 val. iki 16.30 val.). Iš viso mokymai trunka 80 akademinių valandų (10 darbo dienų). Tarp mokymų dalių yra savaitės pertrauka. Testo laikymo data suderinama su mokymų dalyviais (dažniausiai praėjus savaitei po mokymų).

Mokymų kaina

Mokymų ir egzamino bendra kaina yra 600 Eur (I mokymų dalis – 245 Eur; II mokymų dalis – 245 Eur; egzaminas – 110 Eur). Egzamino kaina nelankant mokymų – 130 Eur.

Sumokėjus visą mokymų kainą, dalyviui įteikiama metodinė mokymų medžiaga (elektroninė versija).

Metodinė medžiaga atskirai neparduodama.

Norėdami dalyvauti šiuose mokymuose, užpildykite žemiau esančią registracijos formą ir mes Jus informuosime, kai bus organizuojami šie mokymai. Pagal šiuo metu esančią praktiką, mokymai organizuojami pavasarį ir rudenį.

Registracijos forma

Paieška
Artimiausi renginiai

Gegužė

Renginių nėra

Birželis

14Birželis13:0016:00Susitikimas LR Specialiųjų tyrimų tarnyba13:00 - 16:00 LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, A. Jakšto g. 6Renginiai:Susitikimai

18Birželis16:0017:30ASD: „Trečiųjų šalių rizikų valdymas. Trečiųjų šalių sutarčių vykdymo auditas"16:00 - 17:30 Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6Renginiai:Apvalaus stalo diskusijos

Liepa

Renginių nėra