Apie sertifikatus

Specializuoti vidaus audito funkcijos sertifikatai atpažįstami visame pasaulyje.

image (1)

Internal Audit Practitioner

Programa skirta studentams ar pradedantiesiems vidaus auditoriams. Tai puikus būdas parodyti vidaus audito žinias.

image

Certified Internal Auditor  (CIA®)

Vienintelis  visame pasaulyje pripažįstamas  vidaus audito sertifikatas, įrodantis turimas žinias, įgūdžius ir kompetenciją, kad būtų galima efektyviai atlikti profesines pareigas atliekant bet kokį vidaus auditą bet kurioje pasaulio vietoje.

image (2)

Certification in Risk Management Assurance (CRMA®)  

Vienintelis vidaus auditorių profesinis sertifikatas parodantis gebėjimą įvertinti organizacijos rizikos valdymą, teikti užtikrinimą ir patarimus rizikos valdymo klausimais.

Certification candidate handbook pateikia informaciją apie sertifikavimo programų sąlygas. Šis vadovas supažindins jus su visu sertifikavimo procesu nuo pradžios iki pabaigos bei suteiks naudingų patarimų kiekviename žingsnyje. Kviečiame atidžiai jį perskaityti.

Tarptautinis vidaus audito institutas (IIA), be aukščiau minėtų sertifikatų, suteikia galimybę, pasirenkant atskiras mokymo programas, įgyti kompetencijas konkrečiose srityse ir jas įrodyti baigimo sertifikatu.

Programos apima:

 • Duomenų analizę ir raštingumą.
 • Kibernetinio saugumo programos auditą.
 • IT bendrąją kontrolę.
 • Finansinių paslaugų auditą.
 • COSO vidaus kontrolę ir rizikos valdymą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®), Certified Government Auditing Professional® (CGAP®), Certified Financial Services Auditor® (CFSA®), Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®) sertifikavimo programos nutrauktos ir pakartotinai nesertifikuojamos.

Sertifikatų galiojimas

Įgiję IIA profesinius sertifikatus (CIA® ir CRMA®) privalo tęsti profesinį tobulėjimą ir kas metus atnaujinti sertifikatų galiojimą teikiant metinį patvirtinimą apie CPE kreditus ir išklausytus 2 val. trukmės etikos mokymus.

CPE galima įgyti:

 • Dalyvaujant mokymuose, seminaruose, konferencijose ir pan.
 • Skaitant pranešimus seminaruose, konferencijose, vidiniuose mokymuose ir pan.
 • Rengiant publikacijas arba prisidedant prie jų rengimo.
 • Atliekant leidinių vertimus.
 • Dalyvaujant savanoriu kaip dalyko ekspertas.
 • Atliekant išorės kokybės vertinimus.

Daugiau informacijos čia

CPE už dalyvavimą mokymuose  galite įgyti:

 • Dalyvaudami Vidaus auditorių asociacijos organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir konferencijoje . CPE pažymėjimai išduodami išklausius visą mokymų laiką. Už 50 min. gaunamas  1 CPE.
 • Dalyvaudami nemokamuose webinaruose  accountingcred.org.

Pasitikrinti sertifikatų galiojimą galite viešame registre.