Apie standartus

 

Tarptautinės profesinės praktikos sistema (IPPF)® yra koncepcinė sistema, kuri apima praktines gaires vidaus auditoriams visame pasaulyje. Gairės yra rengiamos Tarptautinio vidaus audito instituto. Tarptautinės profesinės praktikos standartai išleisti  2009 metais ir atnaujinti 2016 m. spalį.

Siekiant tobulinti IIA Tarptautinę profesinės praktikos sistemą (IPPF) ir tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus (standartus) šiuo metu vykdomi dideli pokyčiai visapusiškai atnaujinant standartus. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Misija

Vidaus audito misija nusako ko vidaus auditas siekia organizacijoje. Kad pasiekti misiją praktikoje turėtų būti taikoma visa standartų sistema.

Vidaus audito misija – prisidėti prie organizacijos vertės išlaikymo ir jos didinimo, teikiant objektyvias, rizikos vertinimu pagrįstas užtikrinimo paslaugas, patarimus ir įžvalgas.

Privalomos nuostatos

Privalomose nuostatose nustatytų principų laikymasis yra būtinas vidaus audito profesinei praktikai.

Privalomų nuostatų elementai yra:

Rekomenduojamos nuostatos

Rekomenduojamos nuostatos yra praktikos vadovai, kuriose aprašoma Pagrindinių principų, Apibrėžimo, Etikos kodekso ir Standartų įgyvendinimo praktika.

Rekomenduojamų nuostatų elementai yra:

 

Turinys prieinamas tik Vidaus auditorių asociacijos nariams.

081020smart-lock

Tarptautinės profesinės praktikos sistemos (IPPF) praktinis įgyvendinimas yra apibrėžiamas praktikos vadove, plačiau žinomo kaip Raudonoji knyga.  2017 metais atnaujintą praktikos vadovą galima įsigyti čia.