Vidaus auditorių asociacijos valdybą sudaro 7 nariai

Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai. Asociacijos valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.

Vidaus auditorių asociacijos

VALDYBOS NARIAI

Nomeda Patackienė

Valdybos pirmininkė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto pirmininkė

Gintarė Saržickienė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė

Gytė Piatkovskytė

Valdybos narė

Narystės ir administravimo komiteto pirmininkė

Gintarė Krivickaitė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto pirmininkė

Erika Strazdienė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto narė

Agnė Vadapolaitė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto narė