Vidaus auditorių asociacijos valdybą sudaro 7 nariai

Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai. Asociacijos valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.

Vidaus auditorių asociacijos

VALDYBOS NARIAI

Nomeda Patackienė

Valdybos pirmininkė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto pirmininkė

Gintarė Saržickienė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė

Gytė Piatkovskytė

Valdybos narė

Narystės ir administravimo komiteto pirmininkė

Rugilė Taujanskė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė

Irmantas Aleliūnas

Valdybos narys

Partnerystės ir komunikacijos komiteto narys

Gintarė Krivickaitė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto pirmininkė