Vidaus auditorių asociacijos valdybą sudaro 7 nariai

Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai. Asociacijos valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.

Vidaus auditorių asociacijos

VALDYBOS NARIAI (2022-2024)

Rasa Kislovskienė

Valdybos pirmininkė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Valdybos narė

Jelena Izmailovič

Valdybos narė

Dalia Vaserė

Valdybos narė

Juozas Sedleckas

Valdybos narys

Kristina Rinkevičienė

Valdybos narė