Valdyba

Vidaus auditorių asociacijos valdybą sudaro 5 nariai

Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai. Asociacijos valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas

Rasa Kislovskienė

Rasa Kislovskienė

VALDYBOS PIRMININKĖ
Jelena Izmailovič

Jelena Izmailovič

VALDYBOS NARĖ

Linkedin

Dalia Vaserė

Dalia Vaserė

VALDYBOS NARĖ
Kristina Rinkevičienė

Kristina Rinkevičienė

VALDYBOS NARĖ
Laura Garbenčiūtė - Bakienė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

VALDYBOS NARĖ
Asta Taurosienė

Asta Taurosienė

ADMINISTRATORĖ

Linkedin

Administratorei priskirtos šios administravimo veiklos sritys: renginiai ir mokymai, narystė, savanorystė, skelbimai, internetinis puslapis.

Savanorystė

Vidaus auditorių asociacija skatina savanorystės veiklą ir kviečia Asociacijos narius prisijungti prie Valdybos veiklos. Savanoriai įgyja galimybę nemokamai dalyvauti Asociacijos organizuojamose mokamuose renginiuose ar gauti kitas naudas.

Jei norėtum tapti Asociacijos savanoriu rašyk el. paštu administravimas@vaa.lt.