VAA Naujienos

VAA Valdybos sprendimu Vidaus auditorių asociacijai vadovaus asociacijos administratorės pareigas ėjusi Asta Taurosienė.

"Valdyba, įvertinusi Asociacijos valdybos narių kaitos įtaką asociacijos veiklai ir, siekdama veiklos tęstinumo užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą asociacijos nariams, nusprendė patikėti Asociacijos vadovo poziciją jau antrus metus aktyviai į valdybos...