ASD “Tvarumo tendencijos. Ką svarbu žinoti kiekvienam vidaus auditoriui?”

ASD “Tvarumo tendencijos. Ką svarbu žinoti kiekvienam vidaus auditoriui?”

Gerbiami VAA nariai,

Kviečiame jus 2022-11-08 d. 14:00-16:30 val. į ASD „Tvarumo tendencijos. Ką svarbu žinoti kiekvienam vidaus auditoriui?”.

PRISTATYMAS

Tvarumo ideologijos atnešami pokyčiai  apima įmonių  valdymo suvokimą, kai organizacijų valdymas yra suvokiamas kaip atsakingas, skaidrus, draugiškas ir darbuotojams, visuomenei, ir aplinkai. Akivaizdu, kad tvarumo principais pradeda vadovauti vis daugiau viešojo sektoriaus, finansinio sektoriaus  ir  verslo įmonės  peržiūrėdamos savo veiklą ir įsivertindamos rizikas.

PROGRAMA

14.00 – 14.10 Temos pristatymas. Rasa Kislovskienė.
14.10 – 14.30 Įmonių tvarumo tikslai – kaip vidaus auditoriai gali prisidėti prie įmonės tvarumo tikslų bei pasaulinės tvarumo darbotvarkės. (Saulius Bakas).
Pranešimo metu bus apžvelgiami tarptautiniai susitarimai susiję su tvarumu, Europos Sąjungos žaliąjį kursą, esamus ir būsimus atskleidimo reikalavimus bei rizikas su kuriomis įmonės susidurs. Taip pat aptarta kokią rolę vidaus auditoriai galėtų vaidinti siekiant paspartinti tvarumo darbotvarkės įgyvendinimą Lietuvoje.
14.30 – 15.00  Su tvarumu susijusių rizikų valdymas ir informacijos atskleidimas finansų įmonėse (Gintaras Aukštuolis ir Natalija Sudnikevič)
Pranešimo metu bus pristatyta apie Lietuvos banko priežiūrinius lūkesčius dėl tvarumo rizikos valdymo bei apžvelgti SFDR ir Taksonomijos Reglamentuose nustatyti tvarumo informacijos atskleidimo reikalavimai.
15.00 – 15.20   Su tvarumu susijusių rizikų valdymo iššūkiai  (Vygantas Maulė)
Pranešimo metu bus pasidalinta kaip sekasi integruoti ESG rizikų valdymą banke ir kokiais iššūkiais susiduria, pateiks įžvalgų kaip vidaus auditoriai galėtų prisidėti diegiant ar audituojant susijusias rizikas.
15.20 – 15.50  Rimi tvarumo praktika ir vidaus audito vaidmuo (Liudvikas Aleliūnas ir Aurelija Aukščionė).
Pranešimo metu bus pristatyta RIMI CR strategija bei pasidalinta kaip tvarumo aspektas įtrauktas vidaus audituose.
15.50-16.00  „Ar esame pasirengę vykdyti žaliuosius pirkimus 100 proc.“ (Jolanta Indrulienė)
Pranešimo metu bus pristatyta atlikto valstybinio audito „Ar esame pasirengę vykdyti žaliuosius pirkimus 100 proc.“ rezultatai.
16.00-16.30 Diskusija.

 

APIE LEKTORIUS

Saulius Bakas yra Lietuvos atestuotas auditorius ir turi daugiau nei 25 metų patirtį dirbant tarptautinėse audito bendrovėse. Paskutinius aštuonis metus Saulius yra vadovavęs Deloitte biurui Lietuvoje. Prieš du metus Saulius paliko didžiojo ketverto bendrovę ir įkūrė specializuotą tvarių finansų konsultacinę įmonę.

Gintaras Aukštuolis, Lietuvos banko, Bankų ir draudimo priežiūros departamento Rinkos ir likvidumo rizikos skyriaus vadovas, turintis daugiau kaip 20 m. darbo finansiniame sektoriuje patirtį. Pastaruosius keletą kuruoja tvarumo klausimus priežiūroje, yra tarptautinių priežiūros institucijų (EBA, NGFS) tvarumo grupių narys.

Natalija Sudnikevič, Lietuvos Banko, Bankų ir draudimo priežiūros departamento Rinkos ir likvidumo rizikos skyriaus vyriausioji specialistė, turinti daugiau kaip 15 m. darbo finansiniame sektoriuje patirtį. Pastaruosius keletą metų aktyviai įsitraukė į tvarumo sritį, kuruoja informacijos apie tvarumą atskleidimo klausimus finansų įmonėse, yra EIOPA tvarumo grupės narė.

Vygantas Maulė, Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) rizikos valdymo koordinatorius Medicinos banke. 27 metų vidaus audito patirtis bankiniame sektoriuje.

Liudvikas Aleliūnas,  Rimi CR ekspertas. Liudvikas yra tvarumo entuziastas ir profesionalas, siekiantis, kad ši tema būtų visų darbuotojų įmonėje reikalas. Liudvikas įgijo 9 metų patirtį tvarumo srityje dirbdamas skandinaviškose įmonėse IKEA ir Rimi.

Aurelija Aukščionė, CIA, ACCA, Rimi Baltic vidaus audito vadovė,  Lietuvos oro uostų nepriklausoma audito komiteto narė, turinti 15 metų patirtį vidaus audite.

Jolanta Indrulienė, LR valstybės kontrolės, Veiklos audito 4-ojo departamento vyriausioji valstybinė auditorė-audito grupės vadovė.

 

Data: lapkričio 08 d.

Laikas: 14-16:30 val. (2 val.)

Vieta: Zoom platforma

CPE: už dalyvavimą visame renginyje suteikima 3 CPE

Detaliau ir registracijos forma rasite čia.

Pasidalinti