Tarptautinės aktualijos. Vidaus auditorių asociacijos valdybos pirmininkės Inos Lukošienės įspūdžiai iš Japonijos

Tarptautinės aktualijos. Vidaus auditorių asociacijos valdybos pirmininkės Inos Lukošienės įspūdžiai iš Japonijos

Tarptautinis vidaus auditorių institutas (toliau – TVAI) organizavo savo narių suvažiavimą (IIA Global Council) 2019 m. kovo 17 – 20 d. Tokijuje,  į kurį susirinko atstovai iš 80 šalių. Renginio tikslas – aptarti tarptautiniu lygmeniu svarbius su vidaus auditu susijusius klausimus.

Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos vidaus auditorių asociaciją (VAA) atstovavo valdybos pirmininkė Ina Lukošienė, kuri dalijasi savo įspūdžiais.

Koks šio renginio tikslas?

Šis suvažiavimas turi keletą tikslų: vienas iš svarbiausių – išdiskutuoti ir surinkti nuomones strategiškai svarbiais klausimais. Šiais metais diskusijų temos buvo trys: suvažiavimų (IIA Global Council) koncepcijos ir struktūros pakeitimai, Trijų gynybos linijų modelio atnaujinimas bei TVAI teikiamas turinys (kokie leidiniai ir kokiomis temomis nariams būtų reikalingi).

Kitas renginio tikslas – suteikti informacijos mažų ir augančių institutų vadovams apie IIA Global teikiamas naudas, naujas ar planuojamas paslaugas, produktus, leidinius, dalijamasi patarimais, kaip efektyviau valdyti institutą.

Dar vienas, bet ne mažiau svarbus tikslas – suteikti galimybę šalių institutų vadovams susipažinti, pabendrauti, pasidalinti patirtimi rūpimais klausimais, išgirsti su kokiais iššūkiais susiduria kiti institutai ir kaip juos sprendžia.

Kokių pokyčių, naujovių mūsų nariai gali tikėtis artimiausiu metu?

Viena iš naujienų – ruošiamasi atnaujinti Trijų gynybos linijų modelį. Suvažiavime grupelėse diskutavome, ką vertėtų palikti iš esamo modelio, o ką derėtų atnaujinti. Sudėtinga pasakyti, kaip jis pasikeis (su tuo dar dirbs TVAI darbo grupė), bet kalbėjome, kad modelis labai aktualus ir plačiai naudojamas, vertiname jo paprastumą ir aiškumą. Tačiau tuo pačiu kyla poreikis jį atnaujinti, kad būtų išreikštas aktyvesnis vadovybės, valdybos, audito komiteto vaidmuo (ketvirta, penkta gynybos linijos?), labiau išskirtos vidaus audito ir atitikties specialistų rolės (ypač aktualu finansų sektoriuje), iškelta mintis, kad būtų vertinga išleisti papildomą paaiškinimą apie šio modelio praktinį įgyvendinimą viešajame sektoriuje. Atnaujintą modelį planuojama publikuoti 2020 m. Pasinaudodama proga, noriu padėkoti mūsų asociacijos narei ir RVPA valdybos narei Žanai Kraučenkienei už pagalbą pasiruošiant diskusijai šia tema.

Kita naujiena ta, kad TVAI planuoja didelį projektą –  skaitmeninę transformaciją – kuri susijusi tiek su vizualiniu svetainės atnaujinimu, tiek su naujais funkcionalumais, tiek ir su turinio atnaujinimu. Pavyzdžiui, dabar norėdamas atsidaryti „tik nariams“ skirtą informaciją ar leidinius bei norėdamas užpildyti ataskaitą apie surinktus CPE, narys turi jungtis su skirtingais slaptažodžiais. Siekiama sistemas apjungti, kad nariui užtektų vienų prieigos duomenų. Planuojama atnaujinti ir informacijos išdėstymą svetainėje, kad būtų paprasčiau rasti norimą informaciją, galbūt pasitelkiant dirbtinio intelekto galimybes, kad būtų pateikiamas „personalizuotas“ turinys pagal regionus, nario patirtį, poziciją ir t.t. Be to, surinkus suvažiavimo dalyvių nuomones, bus planuojami ir leidžiami nauji leidiniai (gairės, apklausos, knygos) aktualiomis temomis.

Mes taip pat įsivertinsime, kurie iš TVAI siūlomų produktų (CIA mokymų medžiaga, COSO kursai ir egzaminavimas, online mokymai, leidiniai) būtų aktualūs ir paklausūs mūsų asociacijos nariams ir galėtume padaryti prieinamais Lietuvoje.

Su kokiais iššūkiais susiduria kitų šalių institutai?

Bendraudama su kolegomis iš kitų šalių supratau, kad su didžiausiais iššūkiais susiduria mažiausi ar besivystantys institutai: kaip padidinti narių skaičių, kaip sugeneruoti daugiau pajamų ir pasiūlyti daugiau naudų asociacijos nariams, kaip pasiekti gerų asociacijos veiklos rezultatų turint tik savanoriškais pagrindais veikiančius valdybos ir komitetų narius, kaip populiarinti profesiją šalyje –  visi iššūkiai, kurie aktualūs ir mūsų asociacijai.

Kokį įspūdį paliko Tokijas?

IIA Global Council kiekvienais metais vyksta vis kitoje šalyje. Šiais metais jis buvo surengtas Tokijuje, TVAI dabartinio valdybos pirmininko Naohiro Mouri gimtojoje šalyje. Nors Japonijoje praleidau tik keletą dienų, ši šalis mane spėjo sužavėti savo kultūra, žmonių nuoširdumu ir pagarba vienas kitam. Tokijas – neaprėpiamas, įspūdingas miestas su savita architektūra ir daug dalykų, kurie mums, europiečiams, pasirodė neįprasti, kaip pavyzdžiui masinis sanitarinių veido kaukių dėvėjimas ar draudimas viešajame transporte kalbėti telefonu.

Ina Lukošienė

Vidaus auditorių asociacijos valdybos pirmininkė

Pasidalinti