VAA Valdybos sprendimu Vidaus auditorių asociacijai vadovaus asociacijos administratorės pareigas ėjusi Asta Taurosienė.

VAA Valdybos sprendimu Vidaus auditorių asociacijai vadovaus asociacijos administratorės pareigas ėjusi Asta Taurosienė.

“Valdyba, įvertinusi Asociacijos valdybos narių kaitos įtaką asociacijos veiklai ir, siekdama veiklos tęstinumo užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą asociacijos nariams, nusprendė patikėti Asociacijos vadovo poziciją jau antrus metus aktyviai į valdybos veiklą įsitraukusiai ir iniciatyviai kolegei Astai. Šis sprendimas leis ateinančios valdybos pirmininkui daugiau laiko išteklių skirti didesnę vertę asociacijos nariams kuriančiai veiklai, padidins valdybos patrauklumą ir pritrauks daugiau kandidatų į gerąsias valdysenos praktikas atitinkančią Asociacijos valdybą.”- sako valdybos pirmininkė R.  Kislovskienė.

Pasidalinti