VAA prisideda prie jaunosios kartos vidaus auditorių švietimo

VAA prisideda prie jaunosios kartos vidaus auditorių švietimo

Vidaus auditorių asociacijos Partnerystės ir komunikacijos komiteto iniciatyva vyksta glaudus bendradarbiavimas su universitetais palaikant ryšius su akademiniu jaunimu. Šio bendradarbiavimo tikslas − skatinti studentų domėjimąsi vidaus auditoriaus profesija, kuo išsamiau supažindinti su vidaus auditoriaus darbu ir kad šią profesiją pasirinkusieji studentai būtų pasiruošę ir nestokotų motyvacijos.

Asociacijos atstovai, pristatydami vidaus auditoriaus profesines aktualijas Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, 2020 m. organizavo paskaitas studentams Vilniaus universitete, Klaipėdos universitete, Mykolo Romerio universitete ir Kauno technologijos universitete. Paskaitų metu studentams buvo pristatoma vidaus auditoriaus vaidmens svarba ir nauda organizacijai, sugriaunant nusistovėjusius mitus apie vidaus auditą, praplečiant akiratį apie Tarptautinių vidaus audito profesinės praktikos standartų taikymą, rizikų vertinimą, metinį auditų planavimą bei IT auditą. Be paskaitų studentams organizavimo Vidaus auditorių asociacjos atstovai taip pat kuravo, konsultavo studentus baigiamųjų darbų rašymo klausimais bei dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Veiklos audito programos magistro baigiamųjų darbų gynime.

Asociacijos partneriai Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas audito profesijos žinomumo mėnesio proga savo internetiniuose puslapiuose ir (ar) Facebook paskyrose pasidalino Vidaus auditorių asociacijos rengtu pranešimu apie vidaus auditoriaus profesiją ir klaidingus mitus.

Šis bendradarbiavimas davė didelės naudos ir suteikė galimybę akademiniam jaunimui gauti praktinių žinių, todėl asociacijos organizuotos paskaitos sulaukė didelio susidomėjimo ir gerų atsiliepimų. Išklausius studentų lūkesčius ir toliau bus tęsiamas bendradarbiavimas suteikiant jiems praktinių žinių juos dominančiomis temomis.

Vidaus auditorių asociacijos atstovai džiaugiasi prisidėdami prie jaunosios kartos auditorių švietimo ir planuoja nesustoti − paruoštas komunikacijos bei bendradarbiavimo su universitetais planas, siekiama didinti auditoriaus profesijos žinomumą, gerosios praktikos taikymą, o taip pat Vidaus auditorių asociacijos nariams sudaryti galimybes susipažinti su universitetų išleistais straipsniais, tyrimais audito temomis.

Pasidalinti