Naujas Vidaus auditorių asociacijos partneris – Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

Vidaus auditorių asociacija 2018 m. gruodžio 18 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA). Pagal sutartį, abiejų asociacijų nariai įgyja 10 proc. nuolaidą partnerio rengiamiems renginiams ir mokymams. Susitikimo metu, abiejų asociacijų vadovės  – Daiva Čibirienė (LBAA) ir Ina Lukošienė (VAA) pasidalijo patirtimi ir aptarė klausimus apie asociacijų veiklos organizavimą, narių aktyvumą ir įsitraukimą į asociacijų veiklą, renginių organizavimą, nariams aktualias mokymų temas, naudojamas komunikacijos priemones.

X