Metinė Tarptautinio vidaus auditorių instituto publikacijų apžvalga 2019

Tiems, kurie visus metus skubėjo ir neturėjo laiko susipažinti su profesiniais leidiniais, išleistais 2019 metais, peržvelgėme ir atrinkome įdomiausius ir aktualiausius bei teikiame jų apžvalgą.

Įdomaus skaitymo!

Naujos gairės

Praktikos gairės dėl rizikos valdymo proceso

Gairės skirtos padėti vidaus audito tarnyboms nusistatant audito procedūras, kaip peržiūrėti ir įvertinti rizikos valdymą atsižvelgiant į skirtingus brandos lygius. Aptariamos temos:

 • Poreikis atlikti rizikos valdymo auditus.
 • Pagrindiniai efektyvaus rizikos valdymo komponentai.
 • Audito procedūrų, kurios atsižvelgia į verslo aplinką, brandos lygį, teisinį reguliavimą, kūrimas.
 • Informacijos, reikalingos siekiant apibrėžti rizikos valdymo audito užduoties apimtį, surinkimas.
 • Rizikos valdymo procesų efektyvumo vertinimas.
 • Rizikos valdymo procesų tobulinimas.

https://global.theiia.org/news/Pages/The-IIA-Releases-New-Practice-Guide-on-Assessing-the-Risk-Management-Process.aspx

Finansinių įmonių vidaus audito pagrindų praktikos gairės

Tarptautinis vidaus auditorių institutas, pasitelkęs finansinių įmonių vidaus audito profesionalus, parengė finansinių institucijų vidaus audito pagrindų gaires, kurios turėtų padėti užpildyti spragą tarp standartinio vidaus audito ir itin specializuoto finansinių paslaugų sektoriaus specifikos.

Gairėse aprašoma:

 • Finansinių paslaugų teisinio reguliavimo aplinka
 • Finansinių paslaugų rizikos aplinka
 • Patikimos valdysenos principai
 • Bendradarbiavimas su pirma ir antra gynybinėmis linijomis
 • Vidaus audito atsakomybės.

https://global.theiia.org/news/Pages/The-IIA-Releases-New-Practice-Guide-on-the-Foundations-of-Internal-Auditing-in-Financial-Services-Firms.aspx

Vidaus audito profesinės praktikos pagrindinių principų demonstravimo praktikos gairės

Gairėse paaiškinamos pagrindinių principų koncepcijos ir paaiškinama, kaip vidaus auditas gali pademonstruoti atitiktį šiems principams siekiant užduoti atitinkamą toną organizacijoje. Gairėse pateikiami galimi naudoti rodikliai, kuriais vidaus auditas gali apibrėžti, išmatuoti, įvertinti bei sekti, kaip šie principai yra įgyvendinami.

Gairėse pateikiama:

 • Supratimas, kaip pagrindiniai principai siejasi su vidaus audito veikla;
 • Išmatuojamų kriterijų, leidžiančių įvertinti pagrindinių principų įgyvendinimą TVAS kontekste, nagrinėjimas.
 • Komunikacijos su suinteresuotomis šalimis gerinimas pasitelkiant praktinius ir lengvai suprantamus pavyzdžius.
 • Galimų pasekmių nesivadovaujant pagrindiniais principais aptarimas.

https://global.theiia.org/news/Pages/The-IIA-Releases-New-Practice-Guide-on-Demonstrating-the-Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx

Tarptautinių vidaus audito standartų etikos principų įgyvendinimo gairės

Tarptautinis vidaus auditorių institutas paskelbė naujas įgyvendinimo gaires, skirtas keturiems vidaus auditorių etikos principams. Jose pateikiama informacija, ką vidaus auditorius turi žinoti apie kiekvieno etikos principo įgyvendinimą, kaip parodyti atitiktį jam vykdant kokybės užtikrinimo ir gerinimo programą. Kiekvienoje gairėje aptariamos vidaus audito vadovo bei auditorių atsakomybės.

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx

Išskirtinių viešojo sektoriaus vidaus audito ypatybių praktikos gairės

Viešojo sektoriaus organizacijos turi tarnauti bendram gėriui, laikytis etiškos valdysenos principų ir atitikti eilę teisinių reikalavimų. Tačiau politika dėl savo prigimties gali daryti spaudimą ar veikti priešinga kryptimi nei etiškos valdysenos principais.

Gairėse aptariama:

 • Viešojo sektoriaus apibrėžimas ir viešojo sektoriaus organizacijų tipai
 • Viešojo sektoriaus valdysenos rolių atpažinimas ir kaip jos gali paveikti vidaus audito pricipus kaip kad nepriklausomumą ir informacijos prieinamumą.
 • Papildomų standartų, specifiškų viešajam sektoriui, įtraukimas.
 • Organizacijos įsipareigojimo laikytis etiškos valdysenos principų vertinimas.
 • Viešajame sektoriuje atliekamų audito užduočių tipų identifikavimas ir jų planavimas.

https://global.theiia.org/news/Pages/The-IIA-Releases-New-Practice-Guide-on-Unique-Aspects-of-Internal-Auditing-in-the-Public-Sector.aspx

Organizacinės kultūros vidaus audito praktikos gairės

Gairės padės vidaus auditoriams suprasti rizikas, susijusias su organizacijos kultūra ir kaip efektyvus šių rizikų valdymas palaiko tinkamą kontrolės aplinką, kaip atlikti kultūros vertinimą.

Perskaičius gaires turėtų būti lengviau:

 • Suprasti kultūros ir elgesio rizikos reikšmingumą organizacijos kontrolės aplinkoje.
 • Nustatyti pagrindinius kultūros ir elgesio rizikų komponentus.
 • Suprasti pagrindinių suinteresuotų šalių susirūpinimą ir lūkesčius, susijusius su kultūros ir elgesio rizikomis.
 • Atpažinti vidaus audito role vertinant ir pranešant apie organizacinę kultūrą.
 • Naudojantis pateiktais pavyzdžiais ir įrankiais, suprasti galimus būdus, kaip atlikti kultūros ir elgesio rizikų vertinimą bei apie tai pranešti.

https://global.theiia.org/news/Pages/The-IIA-Releases-New-Practice-Guide-on-Auditing-Culture.aspx

____________________________________________________

Global Knowledge Brief leidiniai

Rekomenduojame susipažinti su Tarptautinio vidaus auditorių instituto parengtomis suvestinėmis temomis apie:

 • Audito ataskaitas („Innovative Approach to Audit Reports“),
 • Kaip sukurti duomenų analizės funkciją vidaus audite („Integrating a Data Driven Approach“),
 • Strateginio viešojo turto apsaugą („Strategic Public Asset Protection“),
 • Kaip stiprinti vidaus auditorių įgūdžius („Approaches to Upskilling for Internal Auditors“),
 • Mažų vidaus audito tarnybų iššūkių sprendimo būdus („Solving Key Challenges for the Smaller Audit Group — Plan, review processes, and utilize resources“)
 • Agile vidaus auditą („Agile Internal Audit: Leading Practices From CAEs on the Journey to Becoming Agile“)

Šias ir kitas suvestines rasite čia: https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Knowledge-Brief.aspx

_______________________________________________

Duomenų analizės ir atrankos metodikų knyga

Vidaus auditorių fondas išleido knygą “Data Analysis and Sampling Simplified: A Practical Guide for Internal Auditors”, kurioje pateikiami patarimai, kaip elgtis susidūrus su dideliais duomenų masyvais, juos susiaurinant ir stratifikuojant bei kaip iš jų atlikti atrankas testavimams. Knygoje atsižvelgiama į skirtingus poreikius, susijusius su duomenų analize ir atrankomis skirtingais audito vykdymo etapais. Kiekviename skyriuje pateikiami pavyzdžiai ir atvejų aprašymai, padedantys skaitytojui suprasti praktinę teorijos pritaikymo pusę.

VAA nariai knygą gali įsigyti su nuolaida.

https://global.theiia.org/news/Pages/New-Data-Analysis-and-Sampling-Guide-Released.aspx

_____________________________

Pozicijos straipsniai

Vidaus audito vaidmuo valdymo organų, vykdomuosiuose komitetuose

Tarptautinio vidaus auditorių instituto pozicijos straipsnyje “Internal Auditing’s Role in Governing Body/Executive Committees” pateikiama nuomonė, kaip ir kada vidaus audito dalyvavimas valdymo organų ir vykdomuosiuose komitetuose kuria pridėtinę vertę. Pateikiami penki klausimai, kuriuos sau turėtų užduoti vadovybė prieš pakviečiant vidaus auditą prisijungti prie komiteto bei komitetų pavyzdžiai, kuriuose vidaus auditas galėtų kurti pridėtinę vertę. Taip pat pateikiami pavyzdžiai, kokia forma vidaus auditas šiuose komitetuose galėtų dalyvauti.

Straipsnį rasite čia: https://global.theiia.org/news/Pages/New-Position-Paper-Released-Internal-Audits-Role-on-Governing-Bodies-Executive-Committee-Participation.aspx

Kitus pozicijos straipsnius galite rasti čia: https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Position-Papers.aspx

_______________________________

Rekomenduojami Tarptautinio vidaus auditorių instituto prezidento R. Chambers blogo įrašai:

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2019/Pages/The-Fallacy-of-Follow-up-Audits.aspx

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2019/Pages/The-5-Cs-That-Should-Be-Keeping-Boards-%28and-Auditors%29-Awake-at-Night.aspx

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2019/Pages/Writing-an-Impactful-Audit-Report-6-Tips-for-Being-More-Persuasive.aspx

https://global.theiia.org/news/Pages/Blog-%E2%80%8BWhen-Culture-Is-the-Culprit-Lessons-From-Toshiba-Hertz-and-FIFA.aspx

https://global.theiia.org/news/Pages/Blog-When-Boards-Are-Surprised-Whos-at-Fault.aspx

 

 

Straipsnį parengė Agnė Dapkuvienė, VAA Komunikacijų komiteto narė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

X