Leidinys „Vidaus audito komitetų vaidmuo viešajame sektoriuje“

Leidinys „Vidaus audito komitetų vaidmuo viešajame sektoriuje“

Siūlome paskaityti liepos mėn. Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos (ECIIA) išleistą apibendrinamąjį dokumentą „Audit Committees in the Public Sector“, kuriame išreiškiama ECIIA nuomonė dėl audito komitetų steigimo bei vaidmens viešajame sektoriuje. Šiame leidinyje aprašoma situacija įvairiose šalyse, atsižvelgiant į audito komiteto sudėtį, vaidmenį ir atsakomybę; pateikiami audito komitetų viešajame sektoriuje steigimo, veikimo bei bendradarbiavimo su vidaus auditu geroji praktika, nauda ir iššūkiai.

Dalinkitės!