Asociacijos narių 2020 m. apklausos rezultatai

Vidaus auditorių asociacijos (VAA) Valdyba 2020 m. pabaigoje vykdė VAA narių elektroninę apklausą, siekdama įvertinti jų nuomonę apie narystę VAA, vidaus auditorių veiklos iššūkius, Tarptautinių vidaus audito profesinės praktikos standartų taikymą. Nuoširdžiai dėkojame visiems nariams, kurie skyrė laiko užpildyti klausimyną. Nors apklausoje dalyvavo mažiau narių nei tikėjomės, manome, kad apklausa padės vertinti VAA veiklos rezultatus ir ateityje.

Dalinamės keliomis esminėmis apklausos rezultatų žinutėmis:

 • Anketas pateikė 64 respondentai (ketvirtadalis asociacijos narių).
 • Nepaisant, jog dalyvavusių narių skaičius nebuvo aukštas, labai džiaugiamės, kad beveik visi atsakiusieji (virš 90 proc.) mano, jog narystė asociacijoje yra naudinga jų profesinėje veikloje.
 • Virš 80 proc. atsakiusių palaiko VAA veiklą ir sutinka, kad asociacija didina vidaus auditorių profesijos žinomumą, o asociacijos tikslai yra aiškiai suformuluoti ir suprantami.
 • Virš 70 proc. respondentų pritaria, jog Asociacija turi aiškią veiklos viziją ir uždavinius, jos veikla yra produktyvi.

VIDAUS AUDITO PROCESAI ORGANIZACIJOSE

Džiaugiamės, kad dauguma anketos dalyvių (87 proc.) sutinka arba visiškai sutinka, kad jų organizacijose yra užtikrinamas vidaus audito funkcijos nepriklausomumas ir beveik absoliuti dauguma (92 proc.) yra įsitikinę, kad jų atliekami vidaus auditai tvariai prisideda prie organizacijos, kurioje dirba, rezultatų ir tikslų pasiekimo. Be to:

 • 56 proc. organizacijų rizikos valdymą bei efektyvumą užtikrina Trijų linijų modelio principu, dar 14 proc. nurodė, kad Trijų linijų modelis diegiamas šiuo metu arba planuojamas diegti.
 • 52 proc. taiko Tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus, 22 proc. juos taiko iš dalies. Dar 5 proc. nurodė, kad šių standartų taikymą diegia šiuo metu.

Teigiamai vertiname žinutę, kad virš 80 proc. organizacijų yra pilnai užtikrinamas vidaus audito padalinio bei vidaus auditoriaus veiklos nepriklausomumas. Tačiau tik pusė (55 proc.) atsakiusiųjų pažymėjo, kad jų organizacijose labai gerai ir gerai vertinama vidaus audito funkcija, 38% – kad vidutiniškai. Nors pagrindiniai iššūkiai, su kuriais vidaus audito profesijos atsovai susiduria dėl organizacijos požiūrio į vidaus auditą, pasiskirstė įvairiai (žr. grafiką):

NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

Didžioji dalis apklausos dalyvių (80 proc.) nurodė, jog yra patenkinti naryste Vidaus auditorių asociacijoje bei rekomenduotų prisijungti prie Asociacijos ir kitam vidaus audito ar kitoje kontrolės srityje dirbančiam asmeniui. Tuo pačiu, dauguma pažymėjo, jog yra patenkinti Asociacijos organizuojamais mokymais (90 proc.) bei Apvalaus stalo diskusijų susitikimais (80 proc.).

Atkreipėme dėmesį ir į tai, kad nors 64 proc. atsakiusiųjų teigia, jog jiems pakanka Asociacijos pateikiamos metodinės informacijos, apžvalgų ir kitos profesinės medžiagos, keletas narių pateikė nuomonę, jog asociacija galėtų skelbti daugiau profesinės informacijos kaip atlikti konkrečios srities auditus, dažniau išleisti interviu tipo straipsnių su srities profesionalais.

VAA valdyboje diskutuojame, ar VAA nariams yra reikalingi asociacijos siunčiamos praktinės bei metodinės medžiagos vertimai į lietuvių kalbą. Įvertinę apklausos rezultatus matome, kad ir tarp dalyvavusių apklausoje ši nuomonė pasiskirstė tolygiai: 50 proc. sutinka arba visiškai sutinka, jog vertimų į lietuvių kalbą galėtų būti daugiau, o kiti 50 proc. nurodė, kad nuomonės šiuo klausimu neturi arba nesutinka, jog praktinės ir metodinės medžiagos vertinimai į lietuvių kalbą yra reikalingi.

ASOCIACIJOS NARIAI

Didžiuojamės, kad Asociacijos gretose yra narių, kurių narystė Asociacijoje jau siekia ir dviženklį skaičių – 27 proc. anketos dalyvių nurodė, kad VAA nariais yra virš 10 metų. Absoliuti dauguma apklaustųjų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Daugiau nei pusė (53 proc.) turi įgiję VAA sertifikatą, kiti nurodė, kad turi – CIA, QIAL, CAMS, ACCA, CPA ir kitus.

VAA vienija vidaus auditorius iš įvairių sričių bei sektorių su įvairia patirtimi ir tiek iš mažų organizacijų, tiek iš didelių. Tai atsispindi ir vykdytos apklausos rezultatuose:

 • 45 proc. pasisakiusių asociacijos narių dirba viešajame sektoriuje, 41 proc. – privačiajame. Dar 14 proc. nurodė, kad dirba tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose.
 • 38 proc. nurodė, jog dirba finansų rinkų sektoriuje (bankai, Fintech, draudimo, investicijų valdymo įmonės ir pan.), kiti 30 proc. dirba valstybinio sektoriaus įmonėse, likę respondentai – prekybos, gamybos, švietimo, paslaugų teikimo įmonėse.
 • Net 33 proc. apklaustųjų pažymėjo, jog dirba organizacijose, turinčiose virš 1000 darbuotojų. Kiti dirba 51-1000 darbuotojų turinčiose (56 proc.), ir mažesnėse, turinčiose 1-50 (11 proc.).
 • 11 proc. apklaustų narių audito srityje turi sukaupę daugiau kaip 20 metų patirties. Kiti šioje srityje dirba 10-20 metų (taip nurodė 34 proc.) arba 6-9 metus (25 proc.), kiti 30 proc. pažymėjo, jog vidaus audito srityje dirba iki trijų metų.

ASOCIACIJOS VALDYBA

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus bei apklausoje dalyvavusių narių pateiktus siūlymus asociacijos veiklai tobulinti, 2021 m. sausio mėn. Vidaus auditorių asociacijos valdybos susitikimo metu buvo aptarta ir patvirtintas veiksmų planas:

 • Siekiant nuolat augančios mokymų, seminarų, konferencijų ir apvalaus stalo diskusijų kokybės, po kiekvieno renginio jo dalyvių bus prašoma pateikti savo nuomonę. Gauta informacija bus naudojama tolesniam mokymo programų tobulinimui, taip pat metinėje ataskaitoje VAA nariams bus komunikuojama apibendrintas grįžtamasis ryšys.
 • 2021-2022 metais bus organizuojama keletas seminarų gerųjų tarptautinių vidaus audito praktikų taikymo tema, pakviečiant pristatymui vidaus auditorius iš tarptautinių kompanijų.
 • Bus stiprinama metodinė pagalba VAA nariams: kas mėnesį VAA puslapyje, FB bei LinkedIn paskyrose bus publikuojama Tarptautinio vidaus auditorių instituto ruošiamos medžiagos trumpu aprašymu ir nuoroda (be medžiagos vertimo į lietuvių kalbą).
 • Bus prioretizuojama ir kategorizuojama komunikacija elektroniniu paštu VAA nariams.

VAA Valdyba tikisi, jog šie veiksmai prisidės prie VAA nariams Asociacijos teikiamų naudų didinimo ir lauksime jūsų aktyvaus dalyvavimo kitoje VAA narių apklausoje!

Nuoširdžiai,

VAA Valdyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

X