2022-04-28 rinksime naujos sudėties Vidaus auditorių asociacijos valdybą – kviečiame kandidatuoti

2022-04-28 rinksime naujos sudėties Vidaus auditorių asociacijos valdybą – kviečiame kandidatuoti

2022-04-28 visuotinio Vidaus auditorių asociacijos (toliau – Asociacija) narių susirinkimo metu, kaip ir kas dvejus metus, rinksime naujos sudėties valdybą.

Kodėl tai svarbu?

Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 7 (septyni) valdybos nariai, valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai.

Valdybos nariais išrinktieji ne tik du metus vadovaus kasdienei Asociacijos veiklai, priims sprendimus dėl Asociacijos lėšų panaudojimo, svarstys ir tvirtins Asociacijos veiklos strategiją, veiklos programas ir projektus, organizuos mokymus ir diskusijas. Bet bus atsakingi ir už Tarptautinio vidaus auditorių instituto, kurio oficialiu skyriumi Asociacija yra nuo 2000 m. (The Institute of Internal Auditors, IIA), reikalavimų (nustatytų pasirašytuose susitarimuose) tinkamą įgyvendinmą, siekiant užtikrinti Asociacijos narystės Institute tęstinumą.

Valdybos nariais išrinktieji dvejus metus bus atsakingi už vidaus audito profesijos sklaidą, už profesijos žinomumo didinimą, Etikos normų įgyvendinimą – jie praktiškai atstovaus visiems Asociacijos nariams.

Už ką atsakingi Asociacijos valdybos nariai?

Valdyboje yra sudaryti trys komitetai:

  • Partnerystės ir komunikacijos,
  • Mokymų ir renginių bei
  • Narystės ir administravimo.

Valdyba be labiau viešumoje matomų veiklų – mokamų renginių, nemokamų diskusijų su partneriais, konferencijų, kvalifikacinių vidaus auditorių mokymų organizavimo, neatlygintinų paskaitų universitetuose skaitymo – yra atsakinga ir už mažiau matomą veiklą – tai profesionalių lektorių pritraukimo (mokamiems ir nemokamiems renginiams), tinkamos kainodaros visose veiklose nustatymo, sklaidos apie renginius/visas veiklas/metodikas visuose kanaluose (vaa.lt svetainė, Linkedin, Facebook) užtikrinimą, finansinių srautų valdymą, mokesčių laiku mokėjimą, tinkamo dokumentų valdymą ir išsaugojimo užtikrinimą, IT įrankių tinkamą parinkimą ir jų admininstravimą (tai ir nuotoliniams renginiams skirta ZOOM platforma, mokymų testo modulis, balsavimo visuotinio narių susirinkimo modulis), Asociacijos svetainės administravimą, IIA nurodymų įgyvendinimą, apklausų ir ataskaitų Institutui teikimą, mokesčių IIA bei ECIIA mokėjimą laiku ir daugelis kitų kasdienių veiklų. Pagaliau metinės atskaitomybės, veiklos ataskaitos, visuotinio narių susirinkimo organizavimas bei dokumentų teikimas Registrų centrui įstatymų nustatyta tvarka.

Labai svarbi „nematomų“ darbų dalis yra Asociacijos narių administravimas – duomenų valdymas užtikrinant teisės aktų reikalavimus, kasmetinė komunikacija su nariais, metinio narystės mokesčio surinkimo užtikrinimas.

Asociacijoje veikla vykdoma neatlygintinais pagrindais, joje nėra samdomų darbuotojų – todėl visi darbai, visos atsakomybės, kurios yra būdingos kiekvienam juridiniam asmeniui Lietuvoje, taip pat turi būti įgyvendinamos valdybos narių.

Trumpai – veikla valdyboje yra neįkainojama patirtis ir buvimas komandoje.

Kas gali kandidatuoti bei rinkti Asociacijos valdybos narius?

Kandidatuoti į valdybos narius gali kiekvienas Asociacijos narys, iš visų kandidatų paprasta balsų dauguma visuotinio narių susirinkimo 2022-04-28 metu bus išrinkti 7 (septynis) nariai. Valdybos nariai pirmojo valdybos posėdžio metu turi išsirinkti iš savo tarpo valdybos pirmininką.

Kodėl kviečiame kandidatuoti bei visus narius atsakingai balsuoti 2022-04-28 susirinkimo metu?

Jei manote, jog jūs galite ir norite dalintis savo asmeniniu laiku, žiniomis, kompetencijomis su Asociacijos nariais, galite atstovauti vidaus auditoriaus profesiją visuomenėje, galite įsipareigoti veiklą vykdyti skaidriai ir etiškai, jei jaučiate atsakomybę už vidaus audito profesiją – tai ši veikla, ši sritis tikrai yra jums ir ji jūsų laukia.

Tikrai nėra taip, kad visi septyni valdybos nariai tik organizuoja renginius – valdyboje, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, labai svarbu skirtingos kompetencijos, skirtingi gebėjimai, skirtingos atsakomybės. Tik tada organizacija gali funkcionuoti kaip vientisas mechanizmas. Tad kandidatuodami neabejokite – gebėjimas tinkamai ir atsakingai administruoti Asociacijos narius, profesionaliai su jais komunikuoti, užtikrinti teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, komunikuoti dėl narių su IIA – taip pat yra labai svarbi viena iš esminių Asociacijos veiklos sričių.

O visus Asociacijos narius kviečiame atsakingai balsuoti 2022-04-28 visuotinio narių susirinkimo metu – tik nuo mūsų visų pareigingumo ir dalyvavimo balsavime priklausys kaip bus valdoma Asociacija ir kaip bus atstovaujama vidaus auditoriaus profesija artimiausius dvejus metus

Kaip ir kada galima kandidatuoti?

Laikotarpiu nuo 2022-03-30 iki 2022-04-13 dienos imtinai kviečiame teikti savo kandidatūrą į Asociacijos valdybos narius. Informaciją kodėl kandidatuojate, trumpą prisistatymą apie savo patirtį bei kompetencijas prašome teikti vienoje skaidrėje (pdf formatu).

Informaciją prašome siųsti el.paštu nomeda.patackiene@vaa.lt

Asociacijos valdyba atsakys į jums rūpimus klausimus

2020-2022 kadencijos Asociacijos valdyba dėkoja visiems nariams už buvimą kartu bei 2022-04-11 d. nuo 14:00 iki 16:30 val. kviečia į susitikimą (nuotoliniu būdu), kurio metu atsakys į klausimus susijusius su veikla ir atsakomybėmis valdyboje. Taip pat po susitikimo pakviesime į susitikimą su Lina Daniene, kuri pristatys temą “Reikalų našta: nešti negalima paleisti“. Lina Danienė apjungia asmeninę 17 m. vadovavimo patirtį, žinias, įgytas tarptautinėse vadovavimo, lyderystės, koučingo programose bei praktines įžvalgas iš darbo su tūkstančiais mokymų dalyvių. Pataruosius 8 metus Lina padeda įvairių sričių profesionalams augti ir auginti efektyvias komandas. O jos pranešimas skirtas profesionalams, kurie nori atrasti balansą tarp atsakomybės ir pasitenkinimo darbu. Pasikalbėsime apie tai, kas rūpi kiekvienam, ir išbandysime veiksmingą ramybės receptą, kuris padės susigrąžinti ir išlaikyti motyvaciją veikti.

Iki susitikimo balandžio 11 d. renginyje bei balandžio 28 d. visuotiniame narių susirinkime balsuojant.

 

Pagarbiai,

Nomeda Patackienė,

Asociacijos valdybos pirmininkė

Pasidalinti