Šventinis seminaras / Post-holiday period seminar

Lithuanian Internal Auditors Association (IIA Lithuania) invites you to join post-holiday period seminar to cheer up with amazing speakers from Australia, Canada, France and USA.

Seminar agenda:

3:00 pm – 3:45 pm Kristina Dryža: Archetypal patterns influencing the future of auditing.

3:45 pm – 4:30 pm Tuncay Efendioğlu: Highs and Lows of International Public Sector Audit Career.

4:30 pm – 5:15 pm Peter Stokhof: Internal Audit at OECD.

5:15 pm – 6:00 pm JC Berger: Internal Audit at Netflix.

Kristina Dryža https://www.linkedin.com/in/kristinadryza/ is recognised as one of the world’s top female futurists and is also an archetypal consultant and author. Kristina has always been fascinated by patterns for she feels we are patterned beings in a patterned universe. She writes and speaks about the patterns in the collective unconscious and their expression within our psyches, society and media and how they influence creativity, innovation and leadership.

Tuncay Efendioğlu https://www.linkedin.com/in/tec896861/ currently serves as Director of Office of Internal Oversight at the International Civil Aviation Organization. Previously Tuncay worked for commercial banks and auditing firms and was also employed by other UN system organisations such as World Intellectual Property Organisation and the United Nations. He is currently chair of the Audit and Oversight Committee of World Meteorological Organization. Tuncay also served as Chair of the IIA Public Sector Committee.  Tuncay holds a MSc in Economics from Athens University of Economics and a Bachelor degree in Public Administration from University of Istanbul. Mr Efendioglu is originally from Turkey and since 2017 has been based in Montreal Canada. Prior to that he lived and worked in various parts of the World including Greece, Ivory Coast and Switzerland.

Peter Stokhof https://www.linkedin.com/in/peter-stokhof-ca-66291121/ is Deputy Director of Internal Audit at the Paris-based Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), where he has worked since 1997. During his career at OECD, Peter has promoted the modernisation of the Organisation’s governance, risk management and internal control culture, and has contributed to the reforms of the Financial Regulations in 2003 and 2008. Prior to joining the OECD, Peter’s extensive experience in auditing and financial management in the private sector in KPMG and in industry, in France, Europe and Africa. Peter holds a Bachelor of Accountancy from the University of Glasgow, UK, and is a member of the Institute of Chartered Accountants of Scotland. He holds the professional qualification of the IIA – Certified Internal Auditor – as well as the IIA Certification in Control Self-Assessment.  Peter is a recognised Instructor for the IIA, and a past member of the Institute’s Public Sector Guidance Committee, during which he was Project Lead for the Practice Guide, “Auditing Procurement in the Public Sector”.

Mr Berger https://www.linkedin.com/in/jc-berger-6b81911/ serves as Vice-President Finance at Netflix, a $30B revenue entertainment streaming company, since 2007 in charge of Internal Audit, Global Controllership, Treasury, Finance & HR Systems and Sustainability. Prior to that, Mr Berger worked at KLA-Tencor (a semiconductor company) from 2004 until 2007 and at PriceWaterhouseCoopers-PwC (an audit firm) from 1995 until 2004. Mr Berger holds a BS Finance from Paris Dauphine University, a MS Information Systems from ESSEC Paris and a MBA from Wharton school. Mr Berger, originally from France, has been based in the San Francisco Bay Area since 1999.

 

Zoom webinar: 19 January 2022, 3-6 pm GMT+3.

Event language: English, with translation to Lithuanian provided.

Event is exclusively for the members of the Baltic Internal Auditors Associations (IAAs) and our partners and is free of charge.

3 CPE provided.

 

Lietuvos vidaus auditorių asociacija kviečia jus sudalyvauti pošventinio laikotarpio seminare ir padiskutuoti su įdomiais pranešėjais iš Australijos, Kanados, Prancūzijos ir JAV.

Seminaro darbotvarkė:

15:00 – 15:45 Kristina Dryža: Archetipiniai modeliai ir jų įtaka audito ateičiai.

15:45 – 16:30 Tuncay Efendioğlu: Tarptautinės viešojo sektoriaus audito karjeros pliusai ir minusai.

16.30 – 17.15 Peteris Stokhofas: Vidaus auditas EBPO.

17:15 – 18:00 JC Bergeris: Vidaus auditas Netflix’e.

Kristina Dryža https://www.linkedin.com/in/kristinadryza/ yra viena žinomiausių pasaulio futurisčių, archetipų žinovė, konsultantė ir knygų bei straipsnių autorė. Kristina visada žavėjosi elgesio modeliais, nes ji mano, kad esame elgesio modelių būtybės elgesio modelių visatoje. Ji rašo ir kalba apie kolektyvinės pasąmonės modelius ir jų išraišką mūsų psichikoje, visuomenėje ir žiniasklaidoje bei apie tai, kaip jie veikia kūrybiškumą, inovacijas ir lyderystę.

Tuncay Efendioğlu https://www.linkedin.com/in/tec896861/ šiuo metu eina Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Vidaus priežiūros tarnybos direktoriaus pareigas. Anksčiau Tuncay dirbo komerciniuose bankuose ir audito įmonėse, taip pat buvo dirbo kitose JT sistemos organizacijose, tokiose kaip Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija ir Jungtinės Tautos. Šiuo metu jis yra Pasaulio meteorologijos organizacijos audito ir priežiūros komiteto pirmininkas. Tuncay taip pat ėjo Tarptautinio vidaus auditorių instituto viešojo sektoriaus komiteto pirmininko pareigas. Tuncay įgijo ekonomikos magistro laipsnį Atėnų ekonomikos universitete ir viešojo administravimo bakalauro laipsnį Stambulo universitete. M. Efendioglu yra kilęs iš Turkijos ir nuo 2017 m. gyvena Monrealyje, Kanadoje. Prieš tai jis gyveno ir dirbo įvairiose pasaulio vietose, tame tarpe Graikijoje, Dramblio Kaulo Krante ir Šveicarijoje.

Peteris Stokhofas https://www.linkedin.com/in/peter-stokhof-ca-66291121/ yra Vidaus audito direktoriaus pavaduotojas Paryžiuje įsikūrusioje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), kurioje dirbo nuo 1997 m. Per savo karjerą EBPO Peteris skatino organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės kultūros modernizavimą, prisidėjo prie 2003 ir 2008 m. Finansinių reglamentų reformų. Prieš prisijungdamas prie EBPO, Peteris sukaupė didelę patirtį audito ir finansų valdymo srityse privačiame sektoriuje ir KPMG, Prancūzijoje, Europoje ir Afrikoje. Peteris yra įgijęs apskaitos bakalauro laipsnį Jungtinės Karalystės Glazgo universitete, ir yra Škotijos diplomuotų buhalterių instituto narys. Jis turi atestuoto vidaus auditoriaus profesinę kvalifikaciją, taip pat vidaus audito kontrolės įsivertinimo sertifikatą. Peteris yra pripažintas Tarptautinio vidaus auditorių instituto lektorius ir buvęs instituto Viešojo sektoriaus komiteto narys, kurio metu jis vadovavo projektui rengiant praktikos vadovą „Pirkimų vidaus auditas viešajame sektoriuje“.

JC Bergeris https://www.linkedin.com/in/jc-berger-6b81911/ yra „Netflix“, 30 mlrd. JAV dolerių pajamų pramogų transliavimo įmonės finansų viceprezidentas, nuo 2007 m. atsakingas už vidaus auditą, kontrolę, iždą, finansus, personalo sistemas bei tvarumą. Prieš tai JC Bergeris 2004–2007 m. dirbo KLA-Tencor (puslaidininkių įmonė) ir 1995–2004 m. PriceWaterhouseCoopers-PwC (audito įmonė). J. Bergeris yra įgijęs finansų bakalauro laipsnį Paryžiaus Dauphine universitete, Informacinių sistemų laipsnį  iš ESSEC Paryžius ir MBA iš Vartono mokyklos. JC Bergeris yra kilęs iš Prancūzijos, nuo 1999 m. gyvena San Franciske.

 

„Zoom“ internetinis seminaras vyks: 2022 m. sausio 19 d., 15–18 val. GMT+3.

Renginio kalba: anglų, su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.

Renginys skirtas Baltijos šalių vidaus auditorių asociacijų nariams, mūsų partneriams ir yra nemokamas.

Skiriama 3 CPE.

 

 

Kilus organizaciniams klausimams, rašykite info@vaa.lt / Please contact us (info@vaa.lt) if you have any questions.

Data

2022-01-19
Renginys įvyko

Laikas

15:00 - 18:00

Renginio vieta

Online - remote meeting via Zoom
Kategorijos
QR Code

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Required fields are marked *