2020 Spalis

22Spalis18:0019:30Paskaita VU studentams „Vidaus auditoriaus profesinės aktualijos Lietuvoje ir tarptautiniu mastu“18:00 - 19:30 Nuotolinis renginys (Microsoft Teams)Renginiai:Paskaita

Laikas / Time

(Ketvirtadienis) 18:00 - 19:30

Vieta / Location

Nuotolinis renginys (Microsoft Teams)

Organizatorius

Vidaus auditorių asociacija

Apie renginį / About Event

Paskaitos metu studentai bus supažindinami su asociacijos veikla, vidaus auditoriaus profesija ir jos svarba kuriant pridėtinę vertę organizacijose, vidaus kontrolės sistema. Studentai su VAA atstovais sugriaus nusistovėjusius mitus apie šią profesiją, aiškinsis vidaus audito sąsajas su riziku valdymu, apžvelgs Tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus.

Gintarė Saržickienė

Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė, Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė, atestuota auditorė, Gintarė Saržickienė, sukaupusi patirtį, kaip auditorė bei vadovė energetikos ir transporto sektorių įmonėse. Gintarė, kaip Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė siekia įvairiais būdais skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi geraja audito patirtimi, paskaitų Lietuvos universitetuose metu studentams perteikia įvairialypę vidaus audito praktinę patirtį, skatina būti proaktyviais, rinktis vidaus auditoriaus profesiją, nuolat tobulinti profesinę kompetenciją, prisitaikant prie COVID-19 pandemijos padiktuotų sąlygų.

Rasa Kislovskienė

Vidaus audito asociacijos narė, atestuota auditorė, Rasa Kislovskienė, sukaupusi ilgametę auditorės patirtį viešajame sektoriuje: apie aštuonerius metus atliekant išorės valstybinius auditus ir vadovaujant audito darbo grupėms aukščiausioje audito insitucijoje, pastaruosius ketverius metus vadovaujant vidaus audito padaliniui ir atliekant vidaus auditus teisėsaugos institucijoje. Taip pat turinti sukaupusi finansinės apskaitos patirties tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus. Sėkmingai pritaikiusi Tarptautinių vidaus auditų standartų gerąją praktiką ir aktyviai įsitraukusi į gerosios praktikos sklaidą viešajame sektoriuje, tikisi, kad Tarptautinių vidaus audito standartų taikymas viešajame sektoriuje padidins auditų kuriamą vertę ir poveikį.

X