2020 Spalis

21Spalis19:0020:30Paskaita MRU studentams „Vidaus auditoriaus profesinės aktualijos Lietuvoje ir tarptautiniu mastu“19:00 - 20:30 Mykolo Romerio universitetasRenginiai:Paskaita

Laikas / Time

(Trečiadienis) 19:00 - 20:30

Vieta / Location

Mykolo Romerio universitetas

Organizatorius

Vidaus auditorių asociacija

Apie renginį / About Event

Gintarė Saržickienė

Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė, Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė, atestuota auditorė, Gintarė Saržickienė, sukaupusi patirtį, kaip auditorė bei vadovė energetikos ir transporto sektorių įmonėse. Gintarė, kaip Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė siekia įvairiais būdais skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi geraja audito patirtimi, paskaitų Lietuvos universitetuose metu studentams perteikia įvairialypę vidaus audito praktinę patirtį, skatina būti proaktyviais, rinktis vidaus auditoriaus profesiją, nuolat tobulinti profesinę kompetenciją, prisitaikant prie COVID-19 pandemijos padiktuotų sąlygų.

Irmantas Aleliūnas

Vidaus auditorių asociacijos valdybos narys, Partnerystės ir komunikacijos komiteto narys, Irmantas Aleliūnas, IT valdysenos, rizikos valdymo ir audito profesionalas, kurio profesiniai interesai gali būti gerai iliustruoti CIA, CISA, CRMA ir kitais tarptautiniais sertifikatais. Irmantas yra sukaupęs ilgametę patirtį visose trijose gynybos linijose: daugiau kaip penkeri metai – vadovaujant IT padaliniui, daugiau kaip dešimt metų – atliekant auditus nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, ketveri – orkestruojant IT rizikos karkasą finansinėse institucijose. Taip pat aktyviai įsitraukęs į akademinę veiklą, nes tikintis progresu ir nuolatiniu atsinaujinimu bei siekiantis gerų praktikų sklaidos Lietuvoje.

X