2021 Sausis

22Sausis16:0017:30Paskaita KU studentams „Vidaus audito profesija ir veikla organizacijoje“16:00 - 17:30 Nuotolinis renginys (Microsoft Teams)Renginiai:Paskaita

Laikas / Time

(Penktadienis) 16:00 - 17:30

Vieta / Location

Nuotolinis renginys (Microsoft Teams)

Organizatorius

Vidaus auditorių asociacija

Apie renginį / About Event

Paskaitos metu studentai bus supažindinami su asociacijos veikla, vidaus auditoriaus profesija ir jos svarba kuriant pridėtinę vertę organizacijose, vidaus kontrolės sistema. Studentai su VAA atstovais sugriaus nusistovėjusius mitus apie šią profesiją, aiškinsis vidaus audito sąsajas su riziku valdymu, apžvelgs Tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus.

Gintarė Saržickienė

Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė, Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė, atestuota auditorė, Gintarė Saržickienė, sukaupusi patirtį, kaip auditorė bei vadovė energetikos ir transporto sektorių įmonėse. Gintarė, kaip Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė siekia įvairiais būdais skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi geraja audito patirtimi, paskaitų Lietuvos universitetuose metu studentams perteikia įvairialypę vidaus audito praktinę patirtį, skatina būti proaktyviais, rinktis vidaus auditoriaus profesiją, nuolat tobulinti profesinę kompetenciją, prisitaikant prie COVID-19 pandemijos padiktuotų sąlygų.

Irmantas Aleliūnas

Vidaus auditorių asociacijos narys, dr. Irmantas Aleliūnas, IT valdysenos, rizikos valdymo ir audito profesionalas, kurio profesiniai interesai gali būti gerai iliustruoti CIA, CISA, CRMA ir kitais tarptautiniais sertifikatais. Irmantas yra sukaupęs ilgametę patirtį visose trijose gynybos linijose: daugiau kaip penkeri metai – vadovaujant IT padaliniui, daugiau kaip dešimt metų – atliekant auditus nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, ketveri – orkestruojant IT rizikos karkasą finansinėse institucijose. Taip pat aktyviai įsitraukęs į akademinę veiklą, nes tikintis progresu ir nuolatiniu atsinaujinimu bei siekiantis gerų praktikų sklaidos Lietuvoje.

Rasa Kislovskienė

Vidaus audito asociacijos narė, atestuota auditorė, Rasa Kislovskienė, sukaupusi ilgametę auditorės patirtį viešajame sektoriuje: apie aštuonerius metus atliekant išorės valstybinius auditus ir vadovaujant audito darbo grupėms aukščiausioje audito insitucijoje, pastaruosius ketverius metus vadovaujant vidaus audito padaliniui ir atliekant vidaus auditus teisėsaugos institucijoje. Taip pat turinti sukaupusi finansinės apskaitos patirties tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus. Sėkmingai pritaikiusi Tarptautinių vidaus auditų standartų gerąją praktiką ir aktyviai įsitraukusi į gerosios praktikos sklaidą viešajame sektoriuje, tikisi, kad Tarptautinių vidaus audito standartų taikymas viešajame sektoriuje padidins auditų kuriamą vertę ir poveikį.

X