2022 Spalis

05Spalis14:0017:00ASD: Vidaus audito komunikacija su valdyba, ataskaitos ir organizacinės valdysenos vertinimas: kaip maksimizuoti vertę organizacijoms.14:00 - 17:00 Nuotolinis renginys - Zoom platformaRenginiai:Apvalaus stalo diskusijos,Susitikimai

Laikas / Time

(Trečiadienis) 14:00 - 17:00

Vieta / Location

Nuotolinis renginys - Zoom platforma

Nuotolinis renginys - Zoom platforma

Apie renginį / About Event

PRISTATYMAS

Vidaus auditorių asociacija ir Baltic Institute of Corporate Goverance kviečia į nuotolinį seminarą – diskusiją, skirtą vidaus auditoriams, vadovams ir priežiūros funkcijos vykdytojams (valdybų, komitetų, stebėtojų tarybų nariams). Šio seminaro metu aptarsime dvi temas: kokie valdybos lūkesčiai vidaus auditoriams dėl jų ataskaitų ir komunikacijos bei kaip geriausiai vidaus auditoriams vertinti organizacinę valdyseną.  Suprantamai  komunikuodami  savo  pastebėjimus  ir  pateikdami  objektyvų  organizacijos valdysenos vertinimą, vidaus auditoriai turi galimybę suteikti valdyboms naudingą informaciją sprendimų  priėmimui,  pokyčių  inicijavimui  ir  taip  sukurti  didelę  vertę  organizacijai,  padėti  jai  geriau pasiekti strateginius tikslus.

DARBOTVARKĖ

14:00 Gerosios vidaus audito organizacinės valdysenos vertinimo praktikos.

14:15   Dalyvių apklausa (zoom poll).

14:30  Diskusija organizacinės valdysenos vertinimo tema.

15:15   Pertrauka.

15:30  Gerosios vidaus audito su valdyba komunikacijos, ataskaitų teikimo praktikos.

15:45   Dalyvių apklausa (zoom poll).

16:00  Diskusija vidaus audito komunikacijos su valdyba ir ataskaitų tema.

16:45   Pabaiga.

DISKUSIJOS DALYVIAI

Rytis Ambrazevičius https://www.linkedin.com/in/rytisambrazevicius/

Nerijus Datkūnas https://www.linkedin.com/in/nerijus-datkunas/

Alditas Saulius https://www.linkedin.com/in/alditas/

Viktorija Trimbel https://www.linkedin.com/in/viktorijatrimbel/

Moderatorės:

Kristina Rinkevičienė https://www.linkedin.com/in/kristina-rinkeviciene/

Laura Garbenčiūtė-Bakienė https://www.linkedin.com/in/laura-garbenciute-bakiene-qial-crma-cia-acca/

 

Laikas: 2022 m. spalio 5 d. 14-17 val.

Vieta:   Zoom platforma.

CPE:    Už dalyvavimą suteikiama 3 CPE.

Kilus organizaciniams klausimams, rašykite administravimas@vaa.lt.

X