ASD: Veiklos tęstinumo sistema kibernetinėms grėsmėms valdyti

ASD: Veiklos tęstinumo sistema kibernetinėms grėsmėms valdyti

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Veiklos tęstinumo valdymas apibrėžiamas kaip valdymo procesas, kurio metu nustatomos galimos kibernetinės ir informacijos saugumo grėsmės organizacijai bei poveikis verslo operacijoms, kurios sudaro pagrindą kurti organizacijos veiklos tęstinumo valdymo sistemą, gebančią veiksmingai reaguoti, apsaugant pagrindinių suinteresuotųjų šalių interesus, reputaciją ir vertę kuriančią veiklą. Susitikimo metu, remiantis informacijos saugumo kriterijais, bus nagrinėjami svarbiausi valdymo procesai įtakojantys veiklos tęstinumą.

PRANEŠĖJAS:

Dr. Šarūnas Grigaliūnas – yra ICECOM sertifikuotas skverbties (angl. k. „pentest“) vertintojas, sertifikuotas ISO 27001 ISMS (Information Security Management System) auditorius ir Kauno technologijos universiteto daktaro laipsnį turintis, kur taip pat yra docentas, kibernetinio saugumo konsultantas. Šarūnas vykdomuose projektuose atsakingas už tinkamos visų fizinių ir techninių organizacijos aspektų apsaugos užtikrinimą – techniniai aspektai apima ryšių, taikomųjų programų ir verslo sistemų apsaugą, kad būtų galima įvertinti IT turto rizikos vertinimą.

 

ASD DATA: 2022-05-26 d. 15:00-17:00 val., už dalyvavimą suteikiama 2 CPE

ASD VIETA: ZOOM platforma.

REGISTRACIJA į ASD baigta.

 

KILUS KLAUSIMAMS kreiptis nomeda.patackiene@vaa.lt

Data

2022-05-26
Renginys įvyko

Laikas

15:00 - 17:00

Renginio vieta

Nuotolinis renginys - Zoom platforma
QR Code