Audito komitetų atstovai su Vidaus auditorių asociacijos nariais dalijosi gerąja bendradarbiavimo praktika ir patarimais

Vidaus auditorių asociacija, užbaigdama 2018 metų apskritojo stalo diskusijų ciklą, gruodžio mėnesio pradžioje pakvietė savo narius į susitikimą su Audito komitetų bei Valdybų atstovais, kuriame pašnekovai dalijosi gerąja bendradarbiavimo praktika, išsakė savo patirtį, dalyviai turėjo puikią progą užduoti rūpimus klausimus.

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo: Laura Garbenčiūtė-Bakienė – Ignalinos atominės elektrinės Audito ir rizikos komiteto pirmininkė, Invegos stebėtojų tarybos narė; Rasa Juodelytė – Ignalinos atominės elektrinės audito komiteto narė; Irena Petruškevičienė – UAB „Lietuvos energija“ Audito komiteto pirmininkė; Žaneta Kovaliova – AB „Lietuvos paštas“ valdybos narė, Audito ir rizikos komiteto pirmininkė; Alditas Saulius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys; Tomas Bubinas – Invalda audito komiteto narys. Diskusiją moderavo  – Laura Garbenčiūtė-Bakienė ir Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė Nomeda Patackienė.

Dalijamės trumpa apžvalga ir svarbiausiomis mintimis, kurios buvo iškeltos susitikimo metu:

 • Reikalingi periodiniai atskiri audito komiteto narių su vidaus audito vadovu susitikimai, nedalyvaujant vadovybei (valdybos nariams), kad vidaus auditas galėtų betarpiškai išsakyti savo nuomonę.
 • Audito komiteto nariai, norėdami tikros pagalbos ir pridėtinės vertės, turėtų padėti, palaikyti ir paremti vidaus auditą (ne vien reikalauti), turėtų būti abipusis pasitikėjimas ir bendradarbiavimas.
 • Audito rezultatas nesibaigia su audito ataskaita, reikalingas nuoširdus auditoriaus noras padėti organizacijai, kad įvyktų realus pokytis, įgyvendinus rekomendacijas.
 • Vidaus auditas turėtų aiškiai parodyti organizacijos silpnąsias vietas, kartu atskleisdamas iš to kylančias rizikas.
 • Planuojant auditus, reikėtų koncentruotis į reikšmingiausias rizikas (kur galimi didžiausi nuostoliai ir netekimai).
 • Diskusinis klausimas – ar auditas turėtų būti įtraukiamas į svarbių procedūrų ruošimą (nelaukiant, kol po metų ateis ir nustatys tobulintinas sritis)?
 • Audito ataskaitos komitetui turi būti glaustos ir koncentruotos (esant ilgesnei ataskaitai, santrauka yra privaloma), aiški įvertinimų skalė.
 • Iš vidaus auditorių tikimasi įžvalgų apie galimas tendencijas, kuria linkme organizacija juda ilguoju laikotarpiu, rezultatų palyginimų su ankstesniais laikotarpiais.
 • Nebūtina svarstyti kiekvienos vidaus audito ataskaitos audito komitete. Audito komitetas atsirenka, kurias ataskaitas reikalinga apsvarstyti ir kurių auditų priemonių įgyvendinimo statusą stebėti.
 • Komiteto nariai pageidauja realių rekomendacijų, kur pamatuoti kaštai ir nauda.
 • Vidaus auditas audito komitetui galėtų išsakyti, ko netikrino, nebuvo plane, bet kas neramina.
 • Svarbu, kad auditorius būtų prie strateginių klausimų diskusijų stalo, kur turėtų galimybę pateikti įžvalgas dėl galimų rizikų. Tarptautinėse įmonėse vidaus audito vadovas visada dalyvauja aukščiausių vadovų ir strateginių sprendimų diskusijose (be sprendimo teisės). Lietuvoje tai dar reta praktika, bet judama ta linkme.
 • Nėra gerų kiekybinių rodiklių, kuriais būtų galima pamatuoti vidaus audito veiklą – audito tarnybos darbas turi būti vertinamas bendrai, kokybine prasme.
 • Auditorių kiekis organizacijoje priklauso nuo veiklos kompleksiškumo ir apimčių – negalima apsibrėžti vien pagal bendrą darbuotojų skaičių.
 • Galima ir verta pirkti iš išorės vidaus audito paslaugą, jei viduje neturima specifinės kompetencijos (pvz., kibernetinės saugos), kurią būtų sudėtinga įgyti ir išlaikyti.
 • Į vidaus audito komandą specifiniam auditui atlikti galima būtų įtraukti kitus įstaigos darbuotojus su reikiamomis kompetencijomis.
 • Auditas turi stengtis žiūrėti į priekį, konsultuoti čia ir dabar, sugebėti identifikuoti rizikas, susijusias su ateinančiomis naujomis technologijomis.
 • Vidaus auditas turi turėti pakankamus resursus (tiek personalo, tiek finansinius) ir šiuo klausimu turėtų padėti, paremti audito komitetas.

Sulaukę daug teigiamų atsiliepimų apie apvaliojo stalo diskusijos formatą ir aktualumą, ateityje tikimės suorganizuoti daugiau panašaus pobūdžio diskusijų Vidaus auditorių asociacijos nariams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

X