Nario mokestis pagal Asociacijos 2021-04-29 visuotinio narių susirinkimo protokolą

Nario mokestis pagal Asociacijos 2021-04-29 visuotinio narių susirinkimo protokolą

80,00 

In stock

80,00 

Metinė narystė Vidaus auditorių asociacijoje

Svarbu! Narystės mokesčiai yra pelno nesiekiančių organizacijų ūkinėms komercinėms pajamoms nepriskiriami finansavimo šaltiniai, todėl sąskaitos-faktūros neišrašomos. Įmonėms, kurios vykdys mokėjimus, nurodytu el. paštu bus pateiktas narystės sąnaudas patvirtinantis mokėjimo dokumentas, kuris yra ir išankstinė, ir galutinė sąskaita.

Aprašymas

Naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. sumokėtas mokestis įskaitomas už einamuosius metus. Naujiems VAA nariams, įstojusiems į VAA nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., sumokėtas nario mokestis įskaitomas už einamuosius ir ateinančius metus. Vėliau VAA nariai einamąjį mokestį moka vieną kartą per metus už ateinančius kalendorinius metus. Mokestis privalo būti sumokėtas iki einamųjų metų gruodžio 31 d. ir įskaitomas už laikotarpį nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.