Biblioteka

VAA ir Lietuvos technikos bibliotekos bendradarbiavimo sutartis

Bibliotekos paskirtis – formuoti specializuotą mokslinės techninės informacijos dokumentų fondą, kaupti ir saugoti patentus, standartus, techninius reglamentus ir kitus techninius dokumentus, kurie yra nacionalinio publikuotų dokumentų spaudos archyvo dalis ir /ar depozitinio fondo dalis, užtikrinti pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir prieinamumą bibliotekos vartotojams ir lankytojams.

2014 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos technikos biblioteka ir Vidaus auditorių asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytas bibliotekos paslaugų teikimas Asociacijos nariams ir šiai organizacijai priklausančių leidinių deponavimas bibliotekoje. Bendradarbiavimas bibliotekai naudingas visapusiškai – gautieji leidiniai yra vertinga kolekcija, kuria galės naudotis bibliotekos vartotojai, prireikus šie leidiniai bus naudojami informacinėms paieškoms ir bibliografiniams darbams. Teminė kolekcija atsispindi LIBIS suvestiniame kataloge. Pagal susitarimą ji kasmet bus papildoma naujais leidiniais.

Asociacija vienija apie 200 narių, todėl jų informacinį aptarnavimą galima įvardinti kaip tikslinės vartotojų grupės aptarnavimą, kuris bus šiek tiek kitoks nei įmonių ar organizacijų aptarnavimas. Įmonės yra aptarnaujamos sutarčių pagrindu per savo atstovus, o šiuo atveju Asociacijos nariai gaus individualias paslaugas, kreipdamiesi į paslaugų koordinatorių bibliotekoje. Šis asmuo priims ir pateiks užsakymus nepriklausomai nuo to, koks skyrius juos vykdys, t.y., „vieno langelio“ principu. Bibliotekos skaitytojai Asociacijai priklausančiais leidiniais galės naudotis tik skaitykloje, o Asociacijos nariai galės juos išsinešti ar gauti per tarpbibliotekinį abonementą paštu. Reikia pažymėti, kad Asociacijos valdyba labai atsakingai vertina šį projektą, todėl LTB stengsis, kad nesklandumų nekiltų.

LTB laiko šį projektą svarbiu tuo, kad vertingų leidinių kolekcija taps prieinama platesniam skaitytojų ratui, bus naudojama įvairiais informacinio darbo aspektais, todėl sieks, kad ir Asociacijos nariams šis bendradarbiavimas būtų maksimaliai naudingas.

LTB saugomų Asociacijos surinktų leidinių sąrašą rasite čia.

Bibliotekos paslaugos

LTB siūlo informacines paslaugas „vieno langelio“ principu, t.y. Asociacijos narių užklausas vykdys vienas atsakingas asmuo, išskyrus atvejus, kai reikės atvykti į biblioteką pasiimti leidinio.

Pateikę savo užklausas telefonu arba elektroniniu paštu, Jūs galėsite:

  • užsisakyti leidinius iš LTB ir kitų šalies ar užsienio bibliotekų fondų;
  • gauti bibliografinius leidinių sąrašus atitinkamomis temomis,
  • informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių (taip pat ir pilnateksčius dokumentus);
  • užsisakyti einamąją (nuolatinę) informaciją apie naujai gautus leidinius ar specialiuosius dokumentus (standartus, pramoninius katalogus ir pan.
  • užsisakyti straipsnių kopijas ir gauti jas elektroniniu būdu.

Visą informaciją galėsite gauti:

  • el. paštu katalogai@tb.lt
  • tel.: 8 5 2610389 (konsultantas – paslaugų koordinatorius Virginija Domanskienė)
  • adresu:  Šv. Ignoto g. 6, Vilnius
  • www.tb.lt

Bibliotekos darbo laikas:  I – V nuo 8  iki 19 val.

Paskutinis mėnesio trečiadienis – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami)

Lietuvos technikos bibliotekos filialai

Kaunas:

Klaipėda:

Panevėžys: