Vidaus auditorių asociacijos valdybą sudaro 7 nariai

Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra 2 (dveji) metai. Asociacijos valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas.

Vidaus auditorių asociacijos valdybos nariai

(2020 - 2022)

Nomeda Patackienė

Valdybos pirmininkė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto pirmininkė

Gintarė Saržickienė

Valdybos narė

Partnerystės ir komunikacijos komiteto narė

Gytė Piatkovskytė

Valdybos narė

Narystės ir administravimo komiteto pirmininkė

Gintarė Krivickaitė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto pirmininkė

Erika Strazdienė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto narė

Agnė Vadapolaitė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto narė

Vidaus auditorių asociacijos valdybos nariai

(2018 - 2020)

Ina Lukošienė

Valdybos pirmininkė

Komunikacijos komiteto pirmininkė
Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto narė

Erika Strazdienė

Valdybos pirmininkės pavaduotoja

Mokymų ir renginių komiteto narė
Narystės ir administravimo komiteto narė

Nomeda Patackienė

Valdybos narė

Mokymų ir renginių komiteto pirmininkė
Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto narė

Rūta Petaraitienė

Valdybos narė

Tomas Radėnas

Valdybos narys

Partnerystės ir bendradarbiavimo komiteto pirmininkas

Agnė Vadapolaitė

Valdybos narė

Narystės ir administravimo komiteto pirmininkė
Komunikacijos komiteto narė

Dalia Vaserė

Valdybos narė

Komunikacijos komiteto narė
Mokymų ir renginių komiteto narė